ทำความรู้จักกับ แปรงลูกกลิ้งขนหญ้าเม็กซิโก

       แปรงลูกกลิ้งหญ้าเม็กซิโก เรียกได้ว่าเป็นแปรงที่ได้รับความนิยมในภาคอุตสาหกรรม สำหรับแปรงลูกกลิ้งหญ้าเม็กซิโกได้ถูกออกแบบให้ตัวแปรงสามารถเคลื่อนที่ในแบบหมุนโดยใช้มอเตอร์เป็นต้นกำลัง ประสิทธิภาพการทำงานของแปรงลูกกลิ้งหญ้าแม็กซิโกจะขึ้นอยู่กับความเร็วรอบ ขนาดเส้นรอบวงของแปรง และความเร็วที่จุดสัมผัส เป็นต้น          

 

 

แปรงลูกกลิ้งหญ้าเม็กซิโก

 

 

การประยุกต์ใช้แปรงลูกกลิ้งหญ้าเม็กซิโกสามารถใช้งานได้หลากหลาย

 

 

       - งานทำความสะอาดผิวงานที่เรียบ ใช้สำหรับงานขัดไม้ แผ่นไม้

 

 

       - ใช้สำหรับขัดเงาวัสดุ ใช้ปัดผิวชิ้นงานโลหะ

 

 

       - ขนหญ้าเม็กซิโก สามารถทนต่อความร้อนได้ดี ขนแปรงมีความเหนียวและแข็งแรงสูง ทนต่อการกัดกร่อนระหว่างใช้งาน

 

 

แปรงลูกกลิ้งหญ้าเม็กซิโก

 

 

      แปรงแยงท่อ  บริษัท เบสท์ บรัช สี่พระยา จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายแปรงอุตสาหกรรมทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ สำหรับงานอุตสาหกรรมแปรง รับทำแปรงตามตัวอย่างที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม แปรงล้างขวด แปรงล้างถัง 20 ลิตร แปรงแยงจุ๊บ แปรงลูกกลิ้ง และแปรงอเนกประสงค์ทุกชนิด ประกอบไปด้วยขนแปรงทุกประเภท พร้อมทั้งบริการซ่อมและเปลี่ยนขนแปรง พร้อมทั้งรับปรึกษาเกี่ยวกับงานด้านแปรงต่างๆ      

ทำความรู้จักกับ แปรงลูกกลิ้งขนหญ้าเม็กซิโก

       แปรงลูกกลิ้งหญ้าเม็กซิโก เรียกได้ว่าเป็นแปรงที่ได้รับความนิยมในภาคอุตสาหกรรม สำหรับแปรงลูกกลิ้งหญ้าเม็กซิโกได้ถูกออกแบบให้ตัวแปรงสามารถเคลื่อนที่ในแบบหมุนโดยใช้มอเตอร์เป็นต้นกำลัง ประสิทธิภาพการทำงานของแปรงลูกกลิ้งหญ้าแม็กซิโกจะขึ้นอยู่กับความเร็วรอบ ขนาดเส้นรอบวงของแปรง และความเร็วที่จุดสัมผัส เป็นต้น          

 

 

แปรงลูกกลิ้งหญ้าเม็กซิโก

 

 

การประยุกต์ใช้แปรงลูกกลิ้งหญ้าเม็กซิโกสามารถใช้งานได้หลากหลาย

 

 

       - งานทำความสะอาดผิวงานที่เรียบ ใช้สำหรับงานขัดไม้ แผ่นไม้

 

 

       - ใช้สำหรับขัดเงาวัสดุ ใช้ปัดผิวชิ้นงานโลหะ

 

 

       - ขนหญ้าเม็กซิโก สามารถทนต่อความร้อนได้ดี ขนแปรงมีความเหนียวและแข็งแรงสูง ทนต่อการกัดกร่อนระหว่างใช้งาน

 

 

แปรงลูกกลิ้งหญ้าเม็กซิโก

 

 

  แปรงอุตสาหกรรมคุณภาพ      บริษัท เบสท์ บรัช สี่พระยา จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายแปรงอุตสาหกรรมทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ สำหรับงานอุตสาหกรรมแปรง รับทำแปรงตามตัวอย่างที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม แปรงล้างขวด แปรงล้างถัง 20 ลิตร แปรงแยงจุ๊บ แปรงลูกกลิ้ง และแปรงอเนกประสงค์ทุกชนิด ประกอบไปด้วยขนแปรงทุกประเภท พร้อมทั้งบริการซ่อมและเปลี่ยนขนแปรง พร้อมทั้งรับปรึกษาเกี่ยวกับงานด้านแปรงต่างๆ      

เทคนิคการเลือกร้านถ่ายเอกสารสำหรับองค์กร ควรเลือกอย่างไรให้ได้งานคุณภาพ

         à¸‡à¸²à¸™à¸–่ายเอกสาร หรือ งานเย็บเล่ม à¸ªà¸³à¸«à¸£à¸±à¸šà¸­à¸‡à¸„์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในยุคปัจจุบันยังจะต้องมีการพิมพ์งานและเข้ารูปเล่มอยู่ถึงแม้จะมีเทคโนโลยีที่สนับสนุนให้สามารถทำงานผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น แต่เอกสารยังคงเป็นระบบที่องค์กรและหน่วยงานราชการต่างๆ ยังนิยมใช้อยู่ทุกวันนี้ เช่น เอกสารสำคัญทางราชการ รูปเล่มรายงาน วิทยานิพนธ์ เอกสารทางบัญชี  à¹€à¸­à¸à¸ªà¸²à¸£à¸«à¸£à¸·à¸­à¸«à¸™à¸±à¸‡à¸ªà¸·à¸­à¸—ี่ใช้ภายในองค์กร เป็นต้น 

 

 

ศุนย์ถ่ายเอกสารทุกชนิด  à¸£à¸±à¸šà¹€à¸¢à¹‡à¸šà¹€à¸¥à¹ˆà¸¡ 

 

 

เทคนิคการคัดสรรร้านถ่ายสารหรืองานเย็บเล่มจะต้องพิจารณา ดังนี้

 

 

         1. เลือกร้านที่สามารถให้บริการรองรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจร เช่น

              - รับถ่ายเบบแปลนขาว-ดำ  

              - รับถ่ายเอกสาร 

              - à¸šà¸£à¸´à¸à¸²à¸£à¸–่ายแบบแปลนสี

              - ถ่ายพิมพ์เขียว หรือ พิมพ์เขียวดิจิตอล

              - รับพิมพ์งานขาว-ดำ  à¸žà¸´à¸¡à¸žà¹Œà¸‡à¸²à¸™à¸ªà¸µ

              - รับเข้าเล่มหรือเย็บเล่มรูปแบบต่างๆ เช่น เข้าเล่มหุ้มสันกาว งานเย็บแบบกาวหัว เข้าเล่มแบบไสกาว เย็บกี่ไสกาว เย็บแม็กซ์สันติดเทป เย็บหมุด เข้าเล่มแบบเข้าห่วง เย็บเล่มพับครึ่งกาวแบบญี่ปุ่น เย็บเล่มสันตะปู-สันเก็ต  à¹€à¸›à¹‡à¸™à¸•à¹‰à¸™


         2. ความคมชัดของงานที่ออกมาอย่างชัดเจน สีและเส้น ตามไฟล์ต้นฉบับของลูกค้า สีไม่มีเพี้ยนหรือเบลอ

         3. มีเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถรองรับตอบโจทย์ไฟล์งานของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน à¹€à¸Šà¹ˆà¸™ เครื่องพิมพ์เอกสาร เครื่องพิมพ์ป้ายไวนิล เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์เขียว 

         4. คอมพิวเตอร์สำหรับเปิดไฟล์งานลูกค้า ต้องประมวลผลทำงานได้รวดเร็วเหมาะสมกับประเภทงานของลูกค้า

         5. มีโปรแกรมสำหรับเปิดไฟล์งานของลูกค้าแต่ละประเภท เช่น 

              - บริษัท รับเหมาก่อสร้าง เจ้าของโครงการ นิติบุคคลของหมู่บ้าน

              - บริษัทสถาปนิก ออกแบบตกแต่งภายใน

              - บริษัททำงานระบบไฟฟ้า ประปา ฯลฯ 

              - บริษัทออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ป้ายโฆษณา 

         6. มีความรู้ในด้านการใช้งานเครื่องจักรและโปรแกรมต่างๆในระดับเบื้องต้น และสามารถให้คำแนะนำกับลูกค้าได้

         7. มีการจัดสรรบริหารงานให้ตรงตามเวลาที่กำหนดให้กับทางลูกค้า 

         8. มีความใส่ใจในงานพร้อมตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร นับจำนวนครบถ้วนตามออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งหรือไม่

         9. มีราคาที่เป็นมิตร คุณภาพของงานคุ้มค่ากับบริการที่ได้รับ

 

 

bmc

 

 

         à¸”ังนั้นหากหน่วยงานหรือองค์กรใด กำลังมองหาศูนย์รวมบริการด้านงานเอกสารแบบครบวงจรย่านพัฒนาการ รับเข้าเล่มหุ้มสันกาว บริษัท บีเอ็มซี (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้ให้บริการงาน Print/Copy/Scan เอกสารแบบครบวงจรด้วยเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถรองรับบริการงานจำนวนมากด้วยคุณภาพสูงในราคาที่เหมาะสม เช่น รับบริการเย็บเล่ม บริการพิมพ์เขียวระบบดิจิตอล บริการถ่ายเอกสาร อีกทั้งยังมีบริการส่งงานให้ถึงมือลูกค้าในย่านพัฒนาการและระแวกใกล้เคียงอย่างตรงเวลา  à¸ªà¸™à¹ƒà¸ˆà¸šà¸£à¸´à¸à¸²à¸£à¹€à¸žà¸´à¹ˆà¸¡à¹€à¸•à¸´à¸¡ คลิก 

 -----------------------------------------------------------------------------------------

บทความที่เกี่ยวข้อง

วิธีการเข้าเล่มงานพิมพ์   

ประโยชน์ของเครื่องถ่ายเอกสาร   

แบบพิมพ์เขียว คืออะไร  

____________________________________________________

 

สนใจชมข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน Marketplace

 

www.brandexdirectory.com
เว็บไซต์รวมสินค้าอุตสาหกรรมอันดับต้นๆ ของประเทศไทย

 

www.pagesthai.com
เว็บไซต์รวมรายชื่อโรงงานผลิต ซับคอนแทรค และบริการ

 

www.Brand.co.th
เว็บรวมสินค้าแบรนด์และผู้ผลิตสินค้าแบรนด์

 

www.eeczone.com
เว็บรวมรายชื่อผู้ประกอบการภาคตะวันออก

 

 

 

หัวพ่นไฟอุตสาหกรรมเเบบใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง มีข้อดี-ข้อเสีย อย่างไร

หัวพ่นไฟอุตสาหกรรม ประเภทใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง (Oil Burner) ค่อนข้างนิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมรองจากหัวพ่นไฟแบบใช้แก๊ซ เพราะเชื้อเพลิงที่ใช้มีราคาถูก เช่น น้ำมันเตา ดีเซล ซึ่งให้พลังงานความร้อนสูงมาก หัวพ่นไฟอุตสาหกรรมประเภทนี้ มักใช้ในโรงงานที่ไม่ได้อยู่ใกล้แหล่งจ่ายก๊าซเพราะประหยัดค่าใช้จ่าย โดยความร้อนที่ได้จะถูกนำไปใช้งานในเตาเผาขยะ หม้อน้ำอุตสาหกรรม บอยเลอร์ (Boiler) เตาหลอมโลหะ ห้องอบสีอุตสาหกรรม หรือตู้อบเหล็ก เป็นต้นหัวพ่นไฟอุตสาหกรรม

 

 à¸«à¸±à¸§à¸žà¹ˆà¸™à¹„ฟอุตสาหกรรม


หัวพ่นไฟน้ำมันและแก๊ส

 

หัวพ่นไฟน้ำมันและแก๊ส

 

 

ข้อดีและข้อเสียของหัวพ่นไฟอุตสาหกรรม แบบใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง

 

ข้อดี


-ประหยัดค่าใช้จ่ายกว่า หัวพ่นไฟแบบใช้แก๊ส

-เชื้อเพลิงหาใช้งานได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก เข่น น้ำมันเตา ดีเซล

-ให้พลังงานความร้อนสูง

 

ข้อเสีย


-การใช้งานหัวเผาน้ำมันค่อนข้างซับซ้อน

-ต้องควบคุมอุณหภูมิน้ำมันไม่ให้ต่ำหรือสูงไป และต้องมีความหนืดที่เหมาะสม

-ต้องควบคุมเชื้อเพลิงให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสมเพื่อการเผาไหม้ที่สะอาดและรวดเร็ว

 

การเผาไหม้น้ำมันของหัวพ่นไฟอุตสาหกรรม เชื้อเพลิงควรอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมเพื่อให้การเผาไหม้สะอาดและรวดเร็ว ทำให้จำเป็นต้องพ่นน้ำมันให้เป็นฝอยละอองละเอียด เพราะหากอยู่ในสภาพของของเหลวจะไม่เกิดการติดไฟ ซึ่งน้ำมันควรอยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมและมีความหนืดที่ถูกต้อง ถ้าอุณหภูมิต่ำเกินไปน้ำมันก็จะหยดใหญ่ การเผาไหม้ก็จะไม่ดีทำให้ก่อให้เกิดควันและเขม่า แต่ในอีกกรณีที่อุณหภูมิสูงเกินไป  à¸«à¸¢à¸”น้ำมันก็จะมีขนาดเล็กเกินกว่าที่จะเผาไหม้ได้ แต่อย่างไรก็ตาม ไม่ว่ากรณีไหนจะเกิดขึ้น เชื้อเพลิงก็จะถูกใช้ไปอย่างเต็มที่  หัวพ่นไฟอุตสาหกรรม และพื้นผิวถ่ายเทความร้อนก็จะเสื่อมสภาพลง

ด้วยสภาวะการทำงานที่กล่าวไปข้างต้น หัวพ่นไฟอุตสาหกรรมประเภทนี้ จึงแบ่งออกเป็น 3 แบบ ตามหลักการฉีดน้ำมันให้เป็นฝอยละเอียด ดังต่อไปนี้

 


  1. หัวพ่นไฟแบบใช้ความดันน้ำมัน (Pressure Jet or Pressure Atomizing Burner)

  2. หัวพ่นไฟแบบเป่าด้วยอากาศหรือไอน้ำ (The Air or Steam Blast Type)

  3. หัวพ่นไฟแบบใช้ถ้วยหมุน (Rotary Cup Burner )

  4.  

 

บริษัท บุญเยี่ยมและสหาย จำกัด "ยักษ์ใหญ่แห่งวงการอุตสาหกรรมบอยเลอร์" และเบิร์นเนอร์อุตสาหกรรม

ตัวแทนจำหน่ายหัวพ่นไฟยี่ห้อ Oilon สำหรับอุตสาหกรรมเตาหลอม เตาอบ และเครื่องกำเนิดไอน้ำ, บอยเลอร์, หัวพ่นไฟแบบ "AIR ATOMIZE", หัวพ่นไฟน้ำมันและแก๊ส ยี่ห้อ "MAXON", หัวพ่นไฟ "Low-Nox" มาตรฐานสูง, หัวพ่นไฟอุตสาหกรรม, หัวพ่นไฟน้ำมันและแก๊ส OILON

 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
boonyium.brandexdirectory.com
www.boonyium.com
บอยเลอร์.net

 

------------------------------------------------------

บทความที่เกี่ยวข้อง

มาทำความรู้จักกับหัวพ่นไฟอุตสาหกรรม

การบำรุงรักษาหัวพ่นไฟอุตสาหกรรม

สิ่งสำคัญในการเลือกใช้งานบอยเลอร์เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

 

 

____________________________________________________

 

สนใจชมข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน Marketplace

 

www.brandexdirectory.com
เว็บไซต์รวมสินค้าอุตสาหกรรมอันดับต้นๆ ของประเทศไทย

 

www.pagesthai.com
เว็บไซต์รวมรายชื่อโรงงานผลิต ซับคอนแทรค และบริการ

 

www.Brand.co.th
เว็บรวมสินค้าแบรนด์และผู้ผลิตสินค้าแบรนด์

 

www.eeczone.com
เว็บรวมรายชื่อผู้ประกอบการภาคตะวันออก

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15